Àmbits d’actuació

A Iqembu creiem que els projectes de lleure educatiu han de fomentar l’aprenentatge de competències i habilitats, fent protagonistes als infants de la seva pròpia vida. Dissenyem els nostres serveis amb l’objectiu d’acompanyar a les famílies en el seu procés de criança.
 • Serveis d’assessorament psicopedagògic
 • Gestió integral de projectes socioeducatius
 • Gestió i dinamització d’espais familiars
 • Gestió i dinamització de centres oberts
 • Gestió i dinamització de ludoteques i casals infantils
 • Disseny i dinamització de consells de participació infantil
 • Disseny de programes d’orientació a la transició educativa
 • Disseny de projectes d’acompanyament i suport a famílies
 • Gestió de programes de foment de l’èxit educatiu
 • Dinamització de casals d’estiu
La Joventut és un moment de construcció, canvis i creixement. A Iqembu, dissenyem projectes amb l’objectiu de potenciar les capacitats de les persones joves i fer que siguin responsables i protagonistes del seu projecte de vida personal i col·lectiu.
 • Gestió i dinamització d’espais juvenils
 • Dinamització de projectes de participació juvenil
 • Dinamització juvenil al medi obert
 • Gestió de Punts d’Informació Juvenil
 • Programes d’informació als instituts
 • Dinamització de Centres d’Assessorament Acadèmic per a joves
 • Programes d’orientació laboral per a joves
 • Programes d’atenció psicològica per a joves i acompanyament emocional
 • Elaboració de Plans Locals de Joventut
 • Elaboració de diagnosis de realitats juvenils
 • Assessorament i realització de plans d’usos d’equipaments juvenils
 • Avaluació de plans i polítiques de joventut
 • Disseny de projectes de dinamització musical
L’envelliment de la població constitueix una de les transformacions socials més importants del segle XXI. A Iqembu creem projectes amb l’objectiu de promoure l’envelliment actiu, la inclusió social i la participació activa.
 • Gestió i dinamització de casals de gent gran
 • Dinamització de programes d’activitats per diferents col·lectius de gent gran
 • Gestió d’espais de cultura de proximitat
 • Disseny de programes de formació per a gent gran
 • Dinamització de projectes de suport i acompanyament
 • Organització i elaboració de projectes de voluntariat
A Iqembu entenem l’acció comunitària com tots aquells projectes que, de forma col·lectiva, aborden els reptes socials i que ho fan amb la voluntat de millorar les condicions de vida de les persones, tot transformant la seva realitat.
 • Disseny i gestió de projectes de proximitat cívica
 • Gestió i dinamització d’espais de participació ciutadana
 • Gestió i dinamització de casals de barri
 • Dinamització de casals d’entitats
 • Disseny de programes de suport i empoderament al teixit associatiu
 • Organització i elaboració de projectes de voluntariat
El ràpid creixement de la població, la diversitat i l’augment de la competitivitat, poden generar conflictes en l’espai comú, per això, dissenyem projectes per millorar la convivència i fomentar el civisme.
 • Disseny de projectes de convivència i mediació
 • Disseny de programes de dinamització al medi obert
 • Servei d’Agents Cívics
 • Assessorament en la implantació i optimització dels serveis de convivència i civisme
 • Assessorament en matèria d’ordenances de convivència i civisme
 • Assessorament en el disseny de Plans locals de convivència
 • Formació Agents cívics i comunitaris
La cultura pot influir en diferents aspectes del desenvolupament d’una societat: reforçant la identitat i la cohesió social i contribuint a la integració de les persones, tenint en compte la diversitat. A Iqembu creiem en una cultura que sigui propera i que trenqui amb les desigualtats, tot millorant la qualitat de vida de les persones implicades.
 • Disseny i gestió de projectes de cultura de proximitat
 • Gestió i dinamització centres cívics
 • Gestió i dinamització de casals de barri
 • Disseny de programes culturals
 • Dinamització d’espais i projectes musicals
 • Organització i dinamització d’actes i esdeveniments culturals
 • Gestió de projectes i espais de cultura popular
Afavorim la inserció sociolaboral, facilitant la participació en l’ocupació, la lluita contra la discriminació en el mercat de treball i la prevenció de l’exclusió de persones del món laboral.
 • Disseny de Plans de Transició al Treball
 • Gestió d’Unitats d’Escolarització compartida
 • Gestió de programes de garantia social
 • Cursos de formació a persones adultes
 • Gestió de projectes de Reciclatges professionals
 • Dinamització de cursos i activitats d’orientació laboral
 • Formació a dinamitzadors/es als IES
 • Gestió de Programes de Qualificació Professional
 • Disseny i desenvolupament de programes formatius per a equips professionals
La igualtat és un principi de justícia social i política que té per objectiu eliminar les desigualtats entre dones i homes i reconèixer les diferències que ens enriqueixen.

La Sal
La Sal és una entitat d’economia social i solidaria que treballa per la igualtat de gènere i la diversitat afectiva i sexual

 • Diagnosi i disseny de Plans d’Igualtat a empreses i entitats
 • Avaluació de les accions del Plans d’Igualtat d’organitzacions
 • Disseny de plans formatius en l’àmbit d’igualtat i gènere
 • Gestió de Serveis d’Informació i Atenció a les Dones
 • Gestió i dinamització de serveis a dones nouvingudes
 • Disseny de projectes socioeducatius i comunitaris amb perspectiva de gènere
 • Dinamització d’activitats de sensibilització en igualtat i gènere
 • Dinamització de programes d’empoderament per a diferents col·lectius de dones
 • Dinamització del servei de punt liles en espais d’oci
 • Formació i assessorament per a la creació i realització de punts liles

Consulta el Protocol d’assetjament
sexual o per raó de sexe intern d’Iqembu
Descarregar (pdf)

Escoltem, conversem i busquem la contribució en la definició i producció dels serveis, utilitzant metodologies i dinàmiques que posen en valor les capacitats i coneixements de la ciutadania.
 • Consell d’infants
 • Disseny i avaluació de Plans Locals de Joventut
 • Elaboració de diagnosis de realitats juvenils
 • Disseny de plans d’usos d’equipaments
 • Disseny i avaluació de Plans d’Igualtat
 • Pressupostos participatius
 • Disseny de Plans de viabilitat econòmica de projectes
 • Disseny de Plans de Transició al Treball
Vols treballar amb nosaltres?
Deixa’ns un missatge, indica’ns el teu perfil i interessos i ens posarem en contacte amb tu.

  Back to top
  Preferències de privacitat

  Quan visites el nostre web, algunes de les funcionalitats són facilitades mitjançant l'ús de cookies de tercers. Aquí pots canviar la forma en que aquestes interactuen amb la teva navegació. Desactivant-les, l'experiència d'usuari variarà respecte a allò definit com a òptim. 

  Clica per activar/desactivar Google Analytics tracking code.
  Clica per activar/desactivar Google Fonts.
  Clica per activar/desactivar Google Maps.
  Clica per activar/desactivar video embeds.
  Per tal d'assolir una bona experiència de navegació i usabilitat a la web, utilitzem cookies de tercers. Defineix el tipus de privacitat que desitges o accepta, de forma complerta, el seu ús, facilitant la navegació tal i com ha estat projectada.